استاد مجازی
پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 11:04 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست محمود احدی نوید | ( نظرات )

استاد مجازی در باب دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن) با استادی  مسافر مهدی

خلاصه سخنان استاد:

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی،


کارگاه آموزشی مجازی
چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 10:26 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست محمود احدی نوید | ( نظرات )

کارگاه آموزشی مجازی با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن) با استادی کمک راهنما مسافر احمد

خلاصه سخنان استاد:

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی،


کارگاه آموزش خصوصی کنگرۀ60؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 07:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دور یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرهٔ 60؛ نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر در روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 با دستور جلسه  ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن با استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر عباس و دبیری مسافر حسین رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی کنگرۀ60؛ نمایندگی رودهن
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 07:43 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )
جلسه هفتم از دور دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرهٔ 60؛ نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر با استادی مسافر احسان و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسهٔ ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن در روز دوشنبه مورخ 98/02/16 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی رودهن
شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 07:53 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دور یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگرهٔ 60؛ نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر و همسفران در روز شنبه مورخ 98/02/14 با دستور جلسه: ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن با استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافر داود و دبیری موقت مسافر مهدی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی رودهن
پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت 07:33 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )

دهمین جلسه از دور دهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگرهٔ 60، نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر و همسفران در روز پنج‌شنبه مورخ 97/9/29 با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن روی من، با استادی کمک راهنما مسافر رضا و نگهبانی مسافر حبیب و دبیری مسافر بهروز رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودهن
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 07:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دور دهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرهٔ 60، نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر در روز سه‌شنبه مورخ 97/9/27 با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن روی من، با استادی مسافر کاظم و نگهبانی مسافر داوود و دبیری مسافر رضا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودهن
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 03:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )
سومین جلسه  از دور یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرهٔ 60، نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر در روز یک‌شنبه مورخ 97/9/25 با دستور جلسه  وادی چهارم و تأثیر آن روی من، با استادی کمک راهنما مسافر اکبر و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مهدی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


هدف
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 10:00 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر قاسم | ( نظرات )
به نام خدا
برداشت از وادی سوم
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: برداشت از کتاب عشق چهارده وادی برای رسیدن به خود،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودهن96/10/5
سه شنبه 5 دی 1396 ساعت 05:46 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )

جلسه ششم از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزش خصوصی کنگرهٔ 60 نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر به استادی حسین آقا  و نگهبانی آقا جواد و دبیری آقا بهروز روز سه‌شنبه مورخ 96/10/5 با دستور جلسه وادی چهارم رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودهن 96/10/3
یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 07:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگرهٔ 60 نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر در تاریخ 96/10/3 بهاستادی آقا هادی و  نگهبانی آقا محسن و دبیری آقا وحید با دستور جلسه وادی چهارم رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودهن96/9/30
پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت 07:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )

جلسه ششم از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزش عمومی کنگرهٔ 60 نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر وهم سفران به استادی  مرزبان محترم آقا مهدی  و نگهبانی موقت آقا مصطفی و دبیری موقت عباس روزهای پنجشنبه مورخ 96/9/30 با دستورجلسه وادی چهارم رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

:خلاصه سخنان استاد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی رودهن 96/4/1
پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 07:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نمایندگی رودهن | ( نظرات )

جلسه نهم از دور پنجم سری کارگاه‌های آموزش عمومی کنگرهٔ 60 نمایندگی رودهن ویژه آقایان مسافر وهم سفران به استادی آقای عباس ظهوری و نگهبانی آقای مهرداد عزیزی و دبیری احمدرضا روز پنجشنبه مورخ 96/3/25 با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) رأس ساعت 17/30 آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic